• Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/07/2019 đến khi có chính sách bán hàng mới thay thế
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng (sau đây gọi tắt là KH) mua căn hộ tòa A, B (sau đây gọi tắt là CH) tại dự án Sunshine Center.

QÙA TẶNG ĐẶC BIỆT

  • Miễn phí 2 năm đầu phí dịch vụ cho tất cả khách hàng mua căn hộ tại dự án Sunshine Center
  • Khách hàng nhận ngay chuyến du lịch Mỹ “du lịch Mỹ cùng Sunshine Center” và nhận quà tặng 05 cây vàng SJC, tổng giá trị lên tới 300.000.000 VNĐ

Chính sách bán hàng Sunshine Center

Chính sách hỗ trợ lãi suất

Chính sách bán hàng Sunshine Center

Áp dụng đối với KH là cá nhân (KHCN) đứng tên trong HĐMB, KH là doanh nghiệp (KHDN) được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn (TNTH) với mức tối đa bằng lãi suất và phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho ngân hàng.

Chính sách đối với khách nước ngoài

Chính sách bán hàng Sunshine Center

Qùa tặng đặc biệt: Khách hàng được tặng ngay gói nội thất sang trọng trị giá 250.000.000 VNĐ

Chính sách bán hàng Sunshine Center

(*)Lưu ý: Trong trường hợp này đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ/tết.

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng không vay ngân hàng

Chính sách bán hàng Sunshine Center

Chính sách bán hàng Sunshine Center

(*) Lưu ý: Trong trường hợp đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ/tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ/tết.

Chính sách khách hàng quen thuộc

Chính sách bán hàng Sunshine Center